קבלה לרפואה ולימודי וביולוגיה
ערכת לימוד למבחן הידע
שמונה סימולציות מלאות ועוד קובץ השאלות הענק המכיל מעל 800 שאלות המחולקות לפי נושאים
לקניה
קורס ביוכימייה
הרצאות מלאות, 6 מבחנים עם פתרונות מלאים
לקנייה
המבחן האנליטי
שמונה סימולציות מלאות למבחן האנליטי, הרצאות מלאות
לקנייה