המכון ללימודי
רפואה וביולוגיה

על התוכנית ה-4 שנתית:

תהליך הקבלה:

התוכנית ה-4 שנתית ללימודי רפואה מיועדת לבוגרים מכל סוגי התארים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

התוכנית קיימת בבית הספר לרפואה בתל – אביב ("סאקלר") ובבית הספור לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן המצוי בצפת. בקרוב עשויות להתחיל תוכניות דומות בפקולטה החדשה באוניברסיטת אריאל ואף באוניברסיטאות נוספות.

 

הלימודים מתחלקים לשנתיים לימודים פרה-קליניים הנעשים באוניברסיטה ועוד שנתיים לימודים קליניים הנעשים בבתי החולים על יד מיטת החולה.

בסוף שנה ג מתקיימים שני מבחני גמר ארציים ובסוף השנה הרביעית מתקיימים עוד שלושה מבחני גמר. לאחר מעבר מבחני הגמר, ניתן להתחיל בשנת הסטאז'.

על המועמדים להמציא את האישורים הבאים על מנת לעבור את תנאי הסף (הצטיינות בפרמטרים הבאים אינה מוסיפה ניקוד בסכם הקבלה):

  1. תואר בוגר אוניברסיטה מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בממוצע 80 לפחות
  2. אישור על ביצוע קורסי הליבה בממוצע 75 במעלה (החל משנת 2015)
  3. הצלחה במבחן הידע בביולוגיה
  4. הצלחה במבחן האנליטי
  5. הצלחה במבחן הביוגרפי כחלק ממערכת מבחני מר"ב
  6. הצלחה במבחן המס"ר כחלק ממערכת מבחני מר"ב

על מנת לעבור לשלב האישיותי (מבחני מר"ב) יש להצליח קודם במבחנים הקוגניטיבים (על ידי ציון סכם שהוא ממוצע שני הציונים "האנליטי" ו"הידע").

ספר לי עוד על מבחן הידע בביולוגיה

ספר לי עוד על המבחן האנליטי

ספר לי עוד מבחני האישיות מר"ב