המכון ללימודי
רפואה וביולוגיה

מצורף לו"ז לקורס מבחן הידע בחיפה לקראת מועדי שנת 2018