המכון ללימודי
רפואה וביולוגיה

 

מדיניוית השימוש באתר

המשתמש מצהיר כי הוא מתחייב לשמור על זכויות היוצרים, קרי, לא להעתיק\לצלם\לשכפל\להדפיס\למסור\להעביר בתשלום או לא בתשלום את חומרי הקורס המצויים באתר של רשף, בדרייב, בפייסבוק או בכל פלטפורמת לימוד השייכת לקורס לגורם נוסף. לרבות שאלות, פתרונות, מצגות, הסברים, הקלטות, אודיו, וידאו או מיילים.

המשתמש מתחייב כי כשירכוש את מי מהמוצרים, הרכישה תהיה לצרכיו האישיים ולא יעשה בה שום שימוש מסחרי, ארגוני או אחר.

המשתמש מתחייב לא להעביר את שם המשתמש והסיסמה שלו לגורם שלישי.

המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמתקיימת בקרה על מספרי ה- IP ממנו הוא מתחבר וכי לא ניתן להתחבר עם יותר ממספר אחד בזמן מסויים ולא יותר משני מספרי IP שונים לאורך הקורס.

המשתמש מצהיר כי הוא מבין שאין החזר כספי עבור קורס און-ליין, ערכות לימוד וסימולציות או כל מוצר המצוי ברשת גם אם לא נעשה בו שימוש.

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל חומרי הלימוד הניתנים – ניתנים און-ליין כלומר, באינטרנט ואינם ניתנים להדפסה אלא על ידי ספק חיצוני שנבחר על ידי החברה לספק שירות זה. ללא ביצוע צילומים או שכפולים כלשהם.

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעבור קורסים פרונטאלים ניתן לבטל את השתתפות הקורס בהחזר מלא עם ניכוי של 100 שקלים על דמי רישום וטיפול עד שבוע לפני תחילת הקורס. ביטול במועד מאוחר יותר, ולא יאוחר מיום לפני תחילת הקורס יחייב דמי רישום של 75% מעלות הקורס. לא ינתנו ביטולים לאחר תחילת הקורס.

המשתמש מצהיר כי לא ניתן להעביר את המשתמש שלו, הן בחינם והן במכירה לגורם שלישי ללא אישור מפורש בכתב בגורם רשמי בחברה.

המשתמש מצהיר כי מודע הוא לכך שיתכנו שינויים בקורסים שאינם תלויים בחברה. לדוגמה: וירוס הקורונה או כל כוח עליון.

עבור קורסים פרונטאלים, החברה רשאית להודיע על ביטול הקורס עד 15 ימים לפני תחילת מועד הקורס.


לתשומת ליבכם, הקורסים הפרונטאלים פתוחים לרישום רק עבור בעלי תו ירוק (מחוסנים ומחלימים).