קבלה לרפואה ולימודי וביולוגיה

 

מדיניוית השימוש באתר

המשתמש מתחייב לשמור על זכויות היוצרים, קרי לא להעתיק, לצלם, לשכפל ולהעביר את המידע המצוי באתר לגורם שלישי.

המשתמש מתחייב כי כשירכוש את מי מהמוצרים, הרכישה תהיה לצרכיו האישיים.

המשתמש מתחייב לא להעביר את שם המשתמש והסיסמא שלו לגורם שלישי.

המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמתקיימת בקרה על מספרי ה- IP ממנו הוא מתחבר וכי לא ניתן להתחבר עם יותר ממספר אחד בזמן מסויים.

המשתמש מצהיר כי הוא מבין שאין החזר כספי עבור קורס און-ליין, ערכת לימוד וסימולציות או כל מוצר המצוי ברשת.

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל חומרי התרגול הניתנים – ניתנים און-ליין, ללא ביצוע צילומים או שכפולים כלשהם.

המשתמש מצהיר כי הוא עבור קורסים פרונטאלים ניתן לבטל את השתתפות הקורס בהחזר מלא עד שבוע לפני תחילת הקורס. ביטול במועד מאוחר יותר, ולא יאוחר מיום לפני תחילת הקורס יחייב דמי רישום של 25% מעלות הקורס.

עבור קורסים פרונטאלים, רשף משולם רשאי להודיע על ביטול הקורס עד 15 ימים לפני תחילת הקורס וזאת במידה והקבוצה לא תעבור את המספר המינימאלי של עשרה משתתפים.