המכון ללימודי
רפואה וביולוגיה

 

מדיניוית השימוש באתר

תקנון תנאי שימוש באתר "רשף משולם – המכון ללימודי רפואה" (להלן: "האתר")
המילים בתקנון זה המנוסחות בלשון יחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך ובגוף זכר תכלולנה את גוף נקבה ולהיפך.

הקפד לקרוא את תנאים אלו טרם רכישת מוצר באתר. רכישה באתר מותנה בהסכמתך לשימוש באתר תחת תנאים אלו.

רכישת הקורסים ותפעולם:
לאחר רכישת הקורסים, ישלח אליך מייל פתיחה שמכיל בתוכו את כל הפרטים שתצטרך לדעת על מנת להתחיל להשתמש בקורס.
מייל הפתיחה מורכב משם משתמש וסיסמה בנוסף לקישור לאתר הלימודי של המכון במידה ותוכן הקורס מצריך גישה לאתר הלימודי.
בנוסף, תקבל קישור לקבוצת הפייסבוק של אותו קורס במידה ויש לו קבוצת פייסבוק. הגישה לקבוצת הפייסבוק תינתן עד 72 שעות מרגע בקשת ההצטרפות לקבוצה.
גישה לתיקיית הדרייב של אותו קורס במידה ויש לו תיקיית דרייב, תינתן עד 72 שעות מרגע רכישת הקורס.
יש לקרוא את מייל הפתיחה בעיון רב!

התכנים באתר מיועדים לקהל הרחב וכל משתמש שמעוניין לרכוש את התכנים מוזמן לעשות כן בברכה. השימוש באתר, בשירותים ובתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (לרבות טלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולרים, טכנולוגיית WAP, אינטרנט סלולרי, SMS, טלוויזיה בפס רחב, שידור בלווינים, ברשתות כבלים,WEB TV פקסימיליה, טלפוניה ווידאו לסוגיהם וכל אמצעי קצה אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה.

בתקנון זה: "תכנים" = הודעות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, פתרונות לשאלות, סרטוני ווידאו, כרטיסיות, מצגות, דיוור אלקטרוני, מענה על שאלות בדואר אלקטרוני, גליונות אלקטורנים, או ברשתות החברתיות, הן אלו שכתובות בטקסט והן אלו מוקלטות, מצולמות או מוסרטות, וכן באמצעי תקשורת ושיתוף תכנים שאינם בהכרח קיימים כיום. הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, בין אם הוא בבעלות ״המכון״ (כהגדרתו להלן) ובין אם הוא בבעלות צד ג, המאפשר ״המכון״ זכות שימוש בו.

השימוש בפורום או בקבוצות יעודיות ברשתות החברתיות, לרבות קבוצות ביישומון ה- Whatsapp, בקבוצות יעודיות ביישומון ה- Facebook ואף ביישומונים אחרים של רשתות חברתיות מוכרות, הן אם דרך האתר והן כשירותים הנלווים למוצרים הנרכשים באתר: חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של הפורום אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם בפורום את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו, תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך, תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא ותכנים אשר אינם רלוונטים לפורום או לצ'אט בו הנך נמצא. "המכון ללימודי רפואה של רשף משולם בע"מ" (להלן: המכון) ו/או מי מטעמו רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא אף רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת. זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והמכון אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, המכון לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרום לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

התכנים באתר:
המכון לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. המכון ממליץ לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר או בפלטפורמות השונות בהם המכון נותן את שירותיו, לרבות יישומוני WhatsApp, Facebook, Gmail ואף בפגישות בעל פה. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (מדריכים, יועצים, מנהלים, רופאים כיו״ב). זכור: מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית או המלצה רפואית, התלויה בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. כאמור לעיל, המכון אינו אחראי לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן. השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת המכון, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכון בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. יתכן שיפורסמו באתר אירועים שונים (סדנאות, הרצאות, מסיבות או כל מפגש באשר הוא) בהם הגולשים יוזמנו להיפגש מחוץ לכותלי האתר. במידה ותבחר לקחת חלק בפעילויות מסוג זה, יהיה זה על אחריותך הבלעדית. הנהלת האתר ו/או המכון לא יהיו אחראים ולא ישאו באחריות כלשהי ישירה או עקיפה אם תיקח חלק במפגשים שיתקיימו, אם יתקיימו, ולא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם, בריאותי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל השתתפות במפגשים מאין אלו. האמור לעיל נכון בין אם מארגני המפגש הם הנהלת האתר ו/או המון ובין אם כל גורם אחר. המכון אינו אחראי שהאירועים המתפרסמים באתר אכן מתקיימים או מתקיימים כפי שפורסמו.

אינך רשאי לעשות שימוש ברשת ו/או באתר למטרות שיווק מכל סוג שהוא, לרבות שיווק אירועים, מוצרים, שירותים, עסקים או כל דבר אחר, בין אם הינך מקבל תמורה מהשיווק הנ"ל ובין אם לאו. איסור זה הינו מוחלט אלא אם כן קיבלת אישור בכתב מהנהלת האתר המתיר לך לשווק בו.

אין לקחת חלק בשום פעולה חתרנית נגד האתר, בתוכו או מחוצה לו. אין לסייע לאדם הפועל וחותר נגד האתר. אין לפעול בתוך האתר או מחוצה לו על מנת להעביר חברים מהאתר למקומות אחרים. אין להקים גוף מתחרה לאתר. אין לעשות כל פעולה הפוגעת באתר. אין להשתמש בחומרי האתר לצורכי הוראה אלא אם ניתן לכך אישור בכתב ממנהל המכון או בא כוחו.

זכויות יוצרים:
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בשם וסימני המסחר, בעיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו על-ידי המכון ו/או מטעמו, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של המכון בלבד. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של המכון, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינו של המכון בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש ללא הסכמתם, בכתב ומראש ממנהל המכון.

אין להעביר את שם המשתמש והסיסמה שלך לגורם שלישי ללא אישור בכתב ממנהל המכון.

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל חומרי הלימוד הניתנים – ניתנים און-ליין כלומר, באינטרנט ואינם ניתנים להדפסה אלא על ידי ספק חיצוני שנבחר על ידי החברה לספק שירות זה. ללא ביצוע צילומים או שכפולים כלשהם.

שינויים באתר והפסקת שימוש:
המכון רשאי להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר אם לא תעמוד במי מתנאי תקנון זה. אתה תשפה את המכון, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

המכון רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכון בקשר לכך. המכון אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המכון, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המכון או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, והמכון לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

המכון ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם הוא יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני סיכון שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרה זה רשאי המכון למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. המכון רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. אין המכון מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמכון לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. המכון רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט. העובדה שניתן למצוא באתר זה קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל המכון אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

עבור קורסים פרונטאלים, החברה רשאית להודיע על ביטול הקורס עד 15 ימים לפני תחילת מועד הקורס.

מדיניות הגנת הפרטיות:
המכון אינו מקל ראש בנושא שמירת הפרטיות של המשתמשים באתר. תנאים אלה מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש המכון במידע שנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידו בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות חלה הן על משתמשים שהם מנויים לאתר והן על משתמשים שאינם מנויים לו.

מרבית מהשירותים והמדורים באתר מיועדים למנויים בלבד וטעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך כתובת הדואר האלקטרוני שלך, העדפותיך האישיות בתחומים שונים ועוד. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם כמנוי ולהשתמש בשירותים ובמדורים המיועדים להם בלבד. יתכן שבאחדים מהשירותים באתר תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. במידה שתאושר הרשמתך הנתונים שתמסור בעת ההרשמה או לאחר מכן יישמרו במאגר המידע של המכון, ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של האתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים המיועדים לנרשמים בלבד. אין למכון חובה לאשר כל בקשה טעונת הרשמה והוא רשאי לדחות את בקשתך על פי שיקול דעתו. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לרכוש, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך במידה ויהיו ועוד. המכון ישמור את המידע במאגר המידע שברשותו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.
2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את המכון לצורך כך יהיה גם מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
3. לשם יצירת אזורים אישיים באתר, ועל מנת שאפשר יהיה להתאים את האזורים האישיים להעדפותיך.
4. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר או באמצעות שותפים לכשיהיה – לרבות פרסום מידע ותכנים.
5. למנויים רשומים באתר, ולאחרים בארץ ובעולם, לשם יצירת קשר עמך.
6. כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את המכון לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
7. המכון רשאי לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין מידע שהוא עצמו יפרסם ובין מידע שיקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה או בכל עת אחרת. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
8. ליצירת הקשר אתך בכל אחד מאמצעי הקשר שמסרת בעת ההרשמה כמנוי (לרבות משלוח מיסרונים) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
9. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.
10. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש הכלליים של האתר ובתנאי השימוש למנויי האתר.

המכון לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

1. בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של המכון, או בעת שתיקח חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת למכון ולצד שלישי כאמור, יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת קשר איתך.
2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתם, פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
3. אם יתקבל בידי המכון צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המכון.
5. בכל מקרה שהמכון יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
6. המכון יהיה רשאי להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למכון, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
7. אם המכון יארגן את פעילותו או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את מבנהו המשפטי או יתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – הוא יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

ביטול קורסי המכון והחזרים כספיים:
המשתמש מצהיר כי הוא מבין שאין החזר כספי עבור קורס און-ליין, ערכות לימוד וסימולציות או כל מוצר המצוי ברשת גם אם לא נעשה בו שימוש עד שבועיים מרגע הרכישה.

על כל החזר כספי מטעם המכון ינוכו 100 שקלים דמי רישום אלא אם סוכם אחרת עם מנהל המכון.

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעבור קורסים פרונטאלים ניתן לבטל את השתתפות הקורס בהחזר מלא עם ניכוי של 100 שקלים על דמי רישום וטיפול עד שבוע לפני תחילת הקורס. ביטול במועד מאוחר יותר, ולא יאוחר מיום לפני תחילת הקורס יחייב דמי רישום של 75% מעלות הקורס. לא ינתנו ביטולים לאחר תחילת הקורס.

Cookies:
באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר ו/או הגלישה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.

המכון רשאי לחשוף אותך למידע שיווקי ופרסומי בדפים שונים לרבות האתר – בין מידע שהוא עצמו יפרסם ובין מידע שיקבל לצורך חשיפה מידי מפרסמים אחרים. המכון עשוי אף להתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הגלישה ו/או הביקור באתר, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית, בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקלקת. באופן זה הן מבקשות לנסות ולהתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך בגלישתך באתרים שונים לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר. לחברות הללו אין גישה ל- Cookies של האתר ולאתר אין גישה ל- Cookies שלהן. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר ולמנוע מהן לשלוח Cookies אל המחשב שלך ולקרוא אותן ממנו, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

אבטחת מידע:
המכון מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המכון, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, המכון לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמתקיימת בקרה על מספרי ה- IP ממנו הוא מתחבר וכי לא ניתן להתחבר עם יותר ממספר אחד בזמן מסויים ולא יותר משני מספרי IP שונים לאורך הקורס.

המכון רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.

המכון יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם לראשונה.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר יהיה בעיר תל אביב יפו.