המכון ללימודי
רפואה וביולוגיה

350

מחברת הביוגרפי לבדיקה מכילה 10 שאלות, הן שאלות ״תפקיד״ והן שאלות ״מקרה״, כאשר לכל אחת מספר סעיפים הבנויים בהתאם לאופי הבחינה.

לאחר שתמלאו את המחברת היא תיבדק ביסודיות, ותקבלו משוב מפורט אודות תשובותיכם (על כל סעיף וסעיף, וגם הערכה כללית).

מילוי המחברת נעשה באמצעות מסמך אונליין, ללא לחץ של זמן, ועם אפשרות שלכם להשקיע בכל תשובה. המשוב יינתן לא יאוחר מהתאריך הנקוב מטה על גבי המסמך שתגישו.

תאריכים:
תאריך תחילת מילוי המחברת: 10/05/2023
תאריך הגשת המחברת לבדיקה: 20/05/2023
תאריך קבלת המשוב: לא יאוחר מ- 04/06/2023
ובכל מקרה בזמן המהיר ביותר האפשרי.

המלאי אזל