המכון ללימודי
רפואה וביולוגיה

הקורסים שלנו

 • קורס הכנה למבחן הביוגרפי 2023- קבוצה א'

  קורס הכנה למבחן הביוגרפי שלנו כולל שני שיעורי כתה בקבוצה קטנה, חוברת הדרכה מודפסת, קבוצת פייסבוק ובדיקת מחברת שאלות.

 • קורס הכנה למבחן הביוגרפי 2023- קבוצה ב'

  קורס הכנה למבחן הביוגרפי שלנו כולל שני שיעורי כתה בקבוצה קטנה, חוברת הדרכה מודפסת, קבוצת פייסבוק ובדיקת מחברת שאלות.

 • קורס הכנה למבחן המס''ר 2023 - קבוצה א'

  קורס ההכנה שלנו למבחן המס״ר כולל שיעור פתיחה, חוברת הדרכה, קבוצת פייסבוק, ארבעה שיעורי תרגול בקבוצות קטנות, צילום תרגולי התחנות וקבלת משוב אישי. צוות הקורס מורכב משחקנית מקצועית, רופאות ורופאים.

 • קורס הכנה למבחן המס''ר 2023 - קבוצה ב'

  קורס ההכנה שלנו למבחן המס״ר כולל שיעור פתיחה, חוברת הדרכה, קבוצת פייסבוק, ארבעה שיעורי תרגול בקבוצות קטנות, צילום תרגולי התחנות וקבלת משוב אישי. צוות הקורס מורכב משחקנית מקצועית, רופאות ורופאים.

 • קורס הכנה למבחן המס''ר 2023 - קבוצה ג'

  קורס ההכנה שלנו למבחן המס״ר כולל שיעור פתיחה, חוברת הדרכה, קבוצת פייסבוק, ארבעה שיעורי תרגול בקבוצות קטנות, צילום תרגולי התחנות וקבלת משוב אישי. צוות הקורס מורכב משחקנית מקצועית, רופאות ורופאים.

 • קורס הכנה למבחן המס''ר 2023 - קבוצה ד'

  קורס ההכנה שלנו למבחן המס״ר כולל שיעור פתיחה, חוברת הדרכה, קבוצת פייסבוק, ארבעה שיעורי תרגול בקבוצות קטנות, צילום תרגולי התחנות וקבלת משוב אישי. צוות הקורס מורכב משחקנית מקצועית, רופאות ורופאים.

 • בדיקת מחברת ביוגרפי 2023

  בדיקת מחברת בעלת 10 שאלות מלאות כולל סעיפי המשך, התואמות לאופי הבחינה וקבלת משוב מעמיק אודות כל תשובה ותשובה. הגשת המחברת ובדיקתה נעשית אונליין.

 • -1 קורס הכנה למבחן הידע - פרונטלי 2024

  הקורס כולל 25 מפגשים פרונטליים חד שבועיים בני 4 שעות כל אחד, כ-140 שעות מצולמות של שיעורים, כ- 4,000 שאלות, מחולל בחנים, מחולל כרטיסיות לשינון, מצגות המכילות 100% מהחומר למבחן, שחזורים, תמיכה אקדמית, קבוצת פייסבוק ו- 20 סימולציות. הקורס פתוח עד המועד האחרון של מבחן הידע לשנת 2024.

 • 0 קורס הכנה למבחן הידע - אונליין 2024

  קורס הכנה אינטרנטי למבחן הידע. הקורס כולל כ-140 שעות מצולמות של שיעורים, כ- 4,000 שאלות, מחולל בחנים, מחולל כרטיסיות לשינון, מצגות המכילות 100% מהחומר למבחן, שחזורים, תמיכה אקדמית, קבוצת פייסבוק ו- 20 סימולציות. הקורס פתוח עד המועד האחרון של מבחן הידע לשנת 2024.