המכון ללימודי
רפואה וביולוגיה

הקורסים שלנו

 • 1 קורס הכנה למבחן הידע - אונליין 2023

  קורס הכנה אינטרנטי למבחן הידע. הקורס כולל כ-140 שעות מצולמות של שיעורים, כ- 4,000 שאלות, מחולל בחנים, מחולל כרטיסיות לשינון, מצגות המכילות 100% מהחומר למבחן, שחזורים, תמיכה אקדמית, קבוצת פייסבוק ו 19 סימולציות. הקורס פתוח עד המועד האחרון של מבחן הידע לשנת 2023

 • 2 קורס הכנה למבחן הידע - פרונטלי 2023

  הקורס כולל 25 מפגשים פרונטליים חד שבועיים בני 4 שעות כל אחד, כ-140 שעות מצולמות של שיעורים, כ- 4,000 שאלות, מחולל בחנים, מחולל כרטיסיות לשינון, מצגות המכילות 100% מהחומר למבחן, שחזורים, תמיכה אקדמית, קבוצת פייסבוק ו 19 סימולציות. הקורס פתוח עד המועד האחרון של מבחן הידע לשנת 2023.

 • 3 בדיקת מחברת ביוגרפי

  בדיקת מחברת בעלת 10 שאלות מלאות, כולל סעיפי המשך, התואמות לאופי הבחינה וקבלת משוב מעמיק אודות התשובות.
  הגשת המחברת ובדיקתה נעשית אונליין.

 • 4 קורס הכנה למבחן הביוגרפי 2022 - קבוצה א'

  במהלך הקורס נלמד עם רשף את העקרונות הבסיסיים והגישה למבחן הביוגרפי.
  בנוסף, כל משתתף יגיש מחברת ממוחשבת לבדיקה ויקבל עליה משוב מפורט.

 • 5 קורס הכנה למבחן הביוגרפי 2022 - קבוצה ב'

  במהלך הקורס נלמד עם רשף את העקרונות הבסיסיים והגישה למבחן הביוגרפי.
  בנוסף, כל משתתף יגיש מחברת ממוחשבת לבדיקה ויקבל עליה משוב מפורט.

 • 6 קורס הכנה למבחן המס''ר 2022 - קבוצה א'

  במהלך הקורס נלמד ונתרגל את העקרונות הבסיסיים והגישה למבחן המס״ר.
  בנוסף, כל משתתף יתרגל כל סוג של תחנה, יצולם ויקבל משוב אישי על כל אחד מהתרגולים.
  הקורס מועבר ע"י רופאים.

 • 7 קורס הכנה למבחן המס''ר 2022 - קבוצה ב'

  במהלך הקורס נלמד ונתרגל את העקרונות הבסיסיים והגישה למבחן המס״ר.
  בנוסף, כל משתתף יתרגל כל סוג של תחנה, יצולם ויקבל משוב אישי על כל אחד מהתרגולים.
  הקורס מועבר ע"י רופאים.

 • 8 קורס הכנה למבחן המס''ר 2022 - קבוצה ג'

  במהלך הקורס נלמד ונתרגל את העקרונות הבסיסיים והגישה למבחן המס״ר.
  בנוסף, כל משתתף יתרגל כל סוג של תחנה, יצולם ויקבל משוב אישי על כל אחד מהתרגולים.
  הקורס מועבר ע"י רופאים.

 • 9 קורס הכנה למבחן המס''ר 2022 - קבוצה ד'

  במהלך הקורס נלמד ונתרגל את העקרונות הבסיסיים והגישה למבחן המס״ר.
  בנוסף, כל משתתף יתרגל כל סוג של תחנה, יצולם ויקבל משוב אישי על כל אחד מהתרגולים.
  הקורס מועבר ע"י רופאים.